پروژه ویلایی طلاییه

پوزش بابت کیفیت پایین عکس های این پروژه به دلیل قدیمی بودن پروژه 

سال اجرا : ۱۳۸۲