پروژه ویلایی انزلی

ویلای پیش ساخته با سیستم ساندویچ پانل ( ماموت) 

سقف پانل دو شیبه 

مقاوم در برابر رطوبت و شرجی هوا 

ایمن در برابر زلزله 

سرعت در اجرا و نصب ( کمتر از ۳۰ روز ۰ تا ۱۰۰ کار انجام شده است.)

نمای بیرون و داخل آپشنال و قابل تغییر 

قابلیت مونتاژ و دمونتاژ در این سیستم ( ساندویچ پانل)