پروژه ویلایی نایین

پروژه ویلایی نایین (‌ویلا شخصی جناب آقای جابری) 

سیستم اپتیمال و ارزان قیمت کلاسیک ( ساندویچ پانل ) 

پوشش سقف شیربانی دو شیب

نمای خارجی آجر 

نمای داخل گچ برگ