وضعیت پروژه: تمام شده

نوان پروژه:پروژه تجهیز کارگاه پالایشگاه عسلویه

سایت پروژه: عسلویه

مدت زمان(صفر تا ۱۰۰) انجام پروژه ‌: ۳۵ روز کاری (از لحظه واریز پیش پرداخت تا تحویل ساختمان )

کارفرما: شرکت کانرود سازه  

مساحت پروژه: ۲۸۰ متر مربع 

تاریخ انجام پروژه : زمستان ۸۷.