وضعیت پروژه: تمام شده

عنوان پروژه: تجهیز کارگاه پتروشیمی مکران (خوابگاه)

سایت پروژه: چابهار- سیستان و بلوچستان

مدت زمان(صفر تا ۱۰۰) انجام پروژه ‌: ۲۵ روز کاری (از لحظه واریز پیش پرداخت تا تحویل ساختمان )

کارفرما: شرکت کانرود سازهhttp://www.kanroodsazeh.com/

مساحت پروژه: ۳۰۵ متر مربع